Forside » Vejledning om opsætning Min konto  | Indkøbskurv |  Til kassen   
  Varegrupper  
 
Category POSTKASSESÆT
Category PAKKEPOSTKASSER
Category POSTKASSER I PLASTIK
Category TØMNING BAGFRA
Category Postkasser m/sikring
Category ALLUX Postkasser
Category ALLUX Standere
Category ALLUX Postkasseanlæg
Category ALLUX Tilbehør
Category ALLUX Reservedele
Category MEFA RENZ Postkasseanlæg
Category MEFA RENZ Tilbehør
Category MEFA RENZ Reservedele
Category BOBI Postkasser
Category LAMPAS Postkasser
Category BURG WÄCHTER
Category LAGERSALG
Category TOOLPACK
Category BROTHER
Category DIVERSE
 
     

Montering af postkasse fra kr. 400,00

  Information  
 
Sådan handler du
Vejledning om opsætning
Monteringsvejledning
Eksempler på montering
Den nye Postlov
Kundeservice
Hvem er vi
Udstilling
Montering af postkasse
Cookies
Betingelser
Blanketter

 
     
  Nyheder
flere
 
Allux fjeder
Allux fjeder
DKK 20,00 
 
 
     
  Producenter  
 
 
     
 

Vejledning om opsætning


                           

Vejledning om opsætning:

Regler for opstilling af postkasseanlæg i etageejendomme

Definition

Som brevkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert postafleveringssted i ejendommen (opgangen).

Anvendelse

Postkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt den l. januar 1974 eller senere, og som har flere afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.). Senest den 31. december 2009 skal brevkasseanlæg også etableres i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974.

Placering

Postkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør (-døre) på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget.

Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Enkelt postkasser og anlæg, der består af et antal postkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør ( -døre ), hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.

Hvis det ikke er muligt at etablere brevkasseanlægget således, at omdeleren kan aflevere forsendelserne udefra, skal ejeren af ejendommen udlevere nøgler til indgangsdøren til postvirksomheden. Postvirksomheden kan overfor ejeren fastsætte betingelser for administration af nøgler til ejendommen.

Opstillingsorden

De enkelte postkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Postkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og postkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Regler for opstilling af postkasseanlæg og enkelt postkasser i sommerhusområder

Det er en forudsætning for, at der omdeles forsendelser til et fritidshus, at der er opstillet et centralt placeret postkasseanlæg.

Definition

Som postkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en postkasse for hvert fritidshus i området. Som enkelt postkasse betragtes postkasser til ophængning på stolpe, mur, plankeværk eller lignende.

Anvendelse

Postkasseanlæg skal opstilles i samlede sommerhusområder med sommerhuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt både før og efter den l. januar 1973. Ved udstykning af nye sommerhusområder skal der tilvejebringes det fornødne areal til etablering af postkasseanlæg.

Placering

Postkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere postkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af sommerhuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette.

Postkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Opstillingsorden

De enkelte postkasser i et postkasseanlæg skal placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden. Postkasserne placeres i øvrigt således, at postkassen til sommerhuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og postkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Den enkelte postkasse skal forsynes med navneskilt og adresse for det enkelte sommerhus.

Generelle bestemmelser

Minimumskrav til målene på brevindkast.

Minimums mål for brevindkast

Type

Højde

Bredde

I

3,5 cm

26 cm

II

3,5 cm

36 cm

III

3,5 cm

30 cm

IV

3,5 cm

36 cm

Navneskilt

Den enkelte postkasse eller brevindkast skal være forsynet med navneskilt placeret i nærheden af brevindkastet. Hvis angivelserne på navneskiltet kan udviskes, skal det være beskyttet af et glasklart materiale. Navneskiltet skal være forsvarligt fastgjort til postkassen.

I stedet for navneskilt kan angivelserne påklæbes postkassen ved hjælp af selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Navneskiltet skal indeholde oplysning om postmodtagerens efternavn, samt evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. Eventuelle børn eller logerende bør medtages.

På navneskilte i postkasseanlæg i etageejendomme anføres desuden etage, tv., mf.tv., mf.th. eller th. samt eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer.

På navneskilte ved sommerhuse anbefales det at anføre gade- eller vejnavn, husnummer og eventuelt navn på fritidshuset.

På postkasser ved sommerhuse, der for kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om aktuelle beboere.

Fastgørelse

Enkelt postkasser skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan fjernes af uvedkommende.

Belysning

Postkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så postbudet til enhver tid let kan orientere sig om adresseangivelsen på forsendelserne henholdsvis postkassernes navneskilte. Om nødvendigt skal postkasseanlæg være forsynet med tilstrækkelig elektrisk belysning.

Nedbør

Enkelt postkasser og postkasseanlæg, som helt eller delvis placeres udendørs, skal sikres, så nedbør ikke kan trænge ind i postkassen.

Sikring

For at sikre, at forsendelser ikke kan fjernes af uvedkommende, skal postkasser kunne aflåses.

Ved udformning og placering af brevindkast bør det sikres, at uvedkommende ikke kan udtage forsendelser gennem brevindkastet.


Udskriv denne side
  Indkøbskurv
flere
 
0 vare
 
     

  Leveringstider  
 
MEFA - Klik her >
Allux - Klik her >
Bobi - Klik her >
BW - Klik her >
Veksø - Klik her>
_________________
Fragt pr. ordre
koster kr. 75,-

 
     
  Tilbud
flere
 
Allux postkasse: Allux 400
Allux postkasse: Allux 400
DKK 599,00 
DKK 419,30 
 
 
     
  Youtube Video  
 
01.Diims samlevejledning
02.Diims intro
03.Bobi antifiske plade

 
     
  Betalingskort  
 
Vi modtager:

Dankort 
 
     
Copyright © 2008 - 2023. Brug af billeder og markedsføringsmateriale uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af ophavsretsloven.