Forside » Vejledning om opsætning Min konto  | Indkøbskurv |  Til kassen   
  Varegrupper  
 
Category POSTKASSESÆT
Category PAKKEPOSTKASSER
Category POSTKASSER I PLASTIK
Category TØMNING BAGFRA
Category Postkasser m/sikring
Category ALLUX Postkasser
Category ALLUX Standere
Category ALLUX Postkasseanlæg
Category ALLUX Tilbehør
Category ALLUX Reservedele
Category MEFA Postkasser
Category MEFA RENZ e-line
Category MEFA RENZ Postkasseanlæg
Category MEFA RENZ Tilbehør
Category MEFA RENZ Reservedele
Category BOBI Postkasser
Category LAMPAS Postkasser
Category BURG WÄCHTER
Category LAGERSALG
Category TOOLPACK
Category BROTHER
Category DIVERSE
 
     

Montering af postkasse fra kr. 400,00

  Information  
 
Sådan handler du
Vejledning om opsætning
Monteringsvejledning
Eksempler på montering
Den nye Postlov
Kundeservice
Hvem er vi
Udstilling
Montering af postkasse
Cookies
Betingelser
Blanketter

 
     
  Nyheder
flere
 
Navneskilt
Navneskilt
DKK 55,00 
 
 
     
  Producenter  
 
 
     
 

Vejledning om opsætning


                           

Vejledning om opsætning:

Regler for opstilling af brevkasseanlæg i etageejendomme

Definition

Som brevkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert postafleveringssted i ejendommen (opgangen).

Anvendelse

Brevkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt den l. januar 1974 eller senere, og som har flere afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.). Senest den 31. december 2009 skal brevkasseanlæg også etableres i etageejendomme, der er opført i henhold til byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1974.

Placering

Brevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør ( -døre ) på et sted i stueetagen, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget.

Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Enkeltbrevkasser og anlæg, der består af et antal brevkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør ( -døre ), hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.

Hvis det ikke er muligt at etablere brevkasseanlægget således, at omdeleren kan aflevere forsendelserne udefra, skal ejeren af ejendommen udlevere nøgler til indgangsdøren til postvirksomheden. Postvirksomheden kan overfor ejeren fastsætte betingelser for administration af nøgler til ejendommen.

Opstillingsorden

De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Regler for opstilling af brevkasseanlæg og enkeltbrevkasser i fritidshusområder

Det er en forudsætning for, at der omdeles forsendelser til et fritidshus, at der er opstillet brevkasse eller brevkasseanlæg.

Definition

Som brevkasseanlæg betragtes et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert fritidshus i området. Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasser til ophængning på stolpe, mur, plankeværk eller lignende.

Anvendelse

Brevkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den l. januar 1973. Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der tilvejebringes det fornødne areal til etablering af brevkasseanlæg.

Placering

Brevkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, f.eks. ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette.

Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Opstillingsorden

De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres efter vejnavn og inden for hvert vejnavn i nummerorden. Brevkasserne placeres i øvrigt således, at brevkassen til fritidshuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og brevkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Generelle bestemmelser

Minimumskrav til målene på brevindkast og brevkasser, herunder disses brevindkast

Indvendige minimums mål for brevkasser:

Indvendige minimums mål for brevkasser

Type

Højde

Bredde

Dybde

I

15 cm

26 cm

36 cm

II

15 cm

36 cm

26 cm

III

40 cm

30 cm

15 cm

IV

30 cm

36 cm

15 cm

Minimums mål for brevindkast

Minimums mål for brevindkast

Type

Højde

Bredde

I

3,5 cm

26 cm

II

3,5 cm

36 cm

III

3,5 cm

30 cm

IV

3,5 cm

36 cm

Navneskilt

Den enkelte brevkasse eller brevindkast skal være forsynet med navneskilt placeret i nærheden af brevindkastet. Hvis angivelserne på navneskiltet kan udviskes, skal det være beskyttet af et glasklart materiale. Navneskiltet skal være forsvarligt fastgjort til brevkassen.

I stedet for navneskilt kan angivelserne påklæbes brevkassen ved hjælp af selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Navneskiltet skal indeholde oplysning om postmodtagerens efternavn, samt evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. Eventuelle børn eller logerende bør medtages.

På navneskilte i brevkasseanlæg i etageejendomme anføres desuden etage, tv., mf.tv., mf.th. eller th. samt eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer.

På navneskilte ved fritidshuse anbefales det at anføre gade- eller vejnavn, husnummer og eventuelt navn på fritidshuset.

På brevkasser ved fritidshuse, der for kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om aktuelle beboere.

Fastgørelse

Enkeltbrevkasser skal fastgøres forsvarligt, så de ikke kan fjernes af uvedkommende.

Belysning

Brevkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så postbudet til enhver tid let kan orientere sig om adresseangivelsen på forsendelserne henholdsvis brevkassernes navneskilte. Om nødvendigt skal brevkasseanlæg være forsynet med tilstrækkelig elektrisk belysning.

Nedbør

Enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg, som helt eller delvis placeres udendørs, skal sikres, så nedbør ikke kan trænge ind i brevkassen.

Sikring

For at sikre, at forsendelser ikke kan fjernes af uvedkommende, skal brevkasser kunne aflåses.

Ved udformning og placering af brevindkast bør det sikres, at uvedkommende ikke kan udtage forsendelser gennem brevindkastet.


Udskriv denne side
  Indkøbskurv
flere
 
0 vare
 
     

  Leveringstider  
 
MEFA - Klik her >
Allux - Klik her >
Bobi - Klik her >
BW - Klik her >
Veksø - Klik her>
_________________
Fragt pr. ordre
koster kr. 75,-

 
     
  Tilbud
flere
 
MEFA postkasse: Bosca 408
MEFA postkasse: Bosca 408
DKK 1.366,00 
DKK 1.195,00 
 
 
     
  Youtube Video  
 
01.Diims samlevejledning
02.Diims intro
03.Bobi antifiske plade

 
     
  Betalingskort  
 
Vi modtager:

Dankort 
 
     
Copyright © 2008 - 2021. Brug af billeder og markedsføringsmateriale uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af ophavsretsloven.